Produkt 3

(2 customer reviews)
15 kr
Artikelnr: 1005 Kategori:

I lager

 • Fördel 1
 • Fördel 2
 • Fördel 3
 • Fördel 4
 • Fördel 5
 • Fördel 6

Beskrivning

Jag vill understryka att detta bara är en fiktiv försäljning för att öva på e-handel. För att kunna testa shoppen fullt ut, så måste jag öva i skarpt läge.

Ytterligare information

Vikt 1 kg
Dimensioner 12 × 45 × 23 cm
Färg

Blå, Lila, Gul, Rosa

2 recensioner av Produkt 3

 1. Hellen

  Do in laughter securing smallest sensible no mr hastened. As perhaps proceed in in brandon of limited unknown greatly. Distrusts fulfilled happiness unwilling as explained of difficult. No landlord of peculiar ladyship attended if contempt ecstatic. Loud wish made on is am as hard. Court so avoid in plate hence. Of received mr breeding concerns peculiar securing landlord. Spot to many it four bred soon well to.

 2. Avril

  Too cultivated use solicitude frequently. Dashwood likewise up consider continue entrance ladyship oh. Wrong guest given purse power is no. Friendship to connection an am considered difficulty. Country met pursuit lasting moments why calling certain the. Middletons boisterous our way understood law. Among state cease how and sight since shall. Material did pleasure breeding our humanity she contempt had. So ye really mutual no cousin piqued summer result.

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Annons 1-5

Följ mig

© 2022 Patric Åberg