asy.se

Agil systemutveckling

Med focus på webbutveckling

Vad är agil systemutveckling?

Namnet agil kommer från engelskans ”agile” och betyder lättrörlig eller smidig. Agil systemutveckling är ett arbetssätt som betonar snabb­­het, informellt samarbete, täta kundkontakter och möjlighet att ändra under arbetets gång. Agil systemutveckling utgår från “Manifestet för agil system­­utveckling” som publicerades av en grupp programmerare år 2001.

Principer bakom det agila manifestet

Vi följer dessa 12 principer:

01. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa beställarens önskemål genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.
02. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.
03. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.
04. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
05. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.
06. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.
07. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.
08. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.
09. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.
10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.

PHP, Perl, Ruby och Python är agila programspråk.

Vad är agila programspråk?

Med agila programspråk avses främst nyare skriptspråk som till exempel PHP, Perl, Ruby och Python. Agila programspråk har ofta fokus på att möjliggöra snabb och flexibel utveckling av mjukvara och kan ofta även byggas in i olika system.

Gemensamt för agila programspråk är att de är objektorienterade, stabila och välutvecklade, plattformsoberoende, har omfattande standardbibliotek samt rik tillgång till tredjepartsprodukter. Detta gör dem skalbara, alltså lämpliga för både små och stora projekt, samt enkla att använda för både nybörjare och experter.

Enligt “US News & World Report” är landet som anses vara mest agilt USA, följt av Tyskland och Canada. Sverige hamnar på sjätte plats.

Agil statistik

Agil systemutveckling har blivit en allt mer populär metod och en nyckelkomponent för många företag och team.

Användande av team år 2020
0 %
Användande av team år 2021
0 %
Användande av företag i USA
0 %
Användande som ledde till framgång
0 %
Användande av team 2020
0 %
Användande av team 2021
0 %
Användande av företag i USA
0 %
Användande som ledde till framgång
0 %

Agil systemutveckling

Detta är en tidslinje eller en kronologisk förteckning av händelser

2000

Följ mig

© 2022 Patric Åberg